BELP

Aktiviteiten

BELP is opgericht om het verdiepingenplan tegen te gaan en het baggerprobleem van de Loosdrechtse Plassen d.m.v.  baggeren op te lossen.
Namens haar leden is de BELP inmiddels gesprekspartner van overheden in hun besluitvorming van zaken die de Loosdrechtse Plassen betreffen, en om activiteiten te ondernemen tegen beslissingen die genomen zijn tegen de wil en wens van haar leden (omwonenden, gebruikers en eigenaren van percelen van en in de Loosdrechtse Plassen).

Ondernomen activiteiten:

 • organiseren van protesten (zienswijzen) tegen het verdiepingenplan
 • indienen van alternatieve/goedkopere mogelijkheden tot het verwerken van slib/bagger zoals:
  • Geotubes
  • Ontwateren van slib/bagger
 • entameren van alternatieve slibverwerking: Grassfuel
 • aankaarten bij overheden van gevaar van verspreiding, en de noodzaak tot bestrijding van Cabomba
 • aandacht in de pers
 • samenwerking met verantwoordelijke Wethouders van Gemeente Wijdemeren in gesprekken met, en acties tegen hogere overheden
 • inspraak in plannen voor herinrichting Veendijk
 • protest tegen hoogte (extra verdieping) West End
 • behouden pompstation

Resultaten:

 • verdiepingenplan (voorlopig?) van tafel
 • Gemeente heeft alternatief plan ingediend; struikelblok: geld; is nog in onderhandeling met provincie en Waterschap AGV
 • Geotubes verwerkt in ingediende alternatieve plannen
 • Grassfuel wil een proefopstelling opzetten in Loosdrecht voor de verwerking van slib tot brandbaar gas
 • Cabombabestrijding: alle betrokken overheden bestrijden slechts hun verantwoordelijkheid (“eigenaren zijn verantwoordelijk”) of wenden gebrek aan geld voor
 • Artikelen in Waterkampioen, Zeilen, De NieuwsSter, Gooi- en Eemlander, RTV-NH, Volkskrant
 • Samenwerking met Gemeente weliswaar goed, maar activiteit van Gemeente staat op lage pit
 • Herinrichting Veendijk: De provincie heeft de BELP betrokken bij de herinrichting van de Veendijk.
 • West End: nog geen beslissing