BELP

Nieuwsbrief okt. 2015 #21

 VOORTGANG QUICK WIN PROJECT In vervolg op de mededelingen tijdens de laatste BELP bijeenkomst, is een start gemaakt met de uitvoering van proefproject veenslib. Het afgelopen jaar hebben we samen met de provincies N-H en Utrecht, gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Waternet, Plassenschap, watersportondernemers en last but not least de…

Cabomba knijperbak

Van Olaf Noorman kregen wij bericht dat de eerste test met de Cabomba knijperbak goed is verlopen  (zie filmpje). De BELP is medesponsor van de ontwikkeling van deze knijperbak door John van het Klooster. Inmiddels heeft Olaf een stichting opgericht om de Cabombaknijperbak verder te ontwikkelen. Wij wensen hem veel…

Notulen 13 juli 2015

Notulen ledenvergadering 13 juli. 2015.  Aanwezig 20 leden. Afgemeld: dhr. G. J. Molenaar, dhr. de Groot, mevr. V. Binkhorst, dhr. A. Hafkamp, dhr. H. Bijl, dhr. T. Pels, dhr. en mevr. Buwalda, dhr. L. Heiligenberg, dhr. J. Kamminga. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de…

Cabomba weg ermee

  BELP steunt “Knijperbak”. Meedenken aan de Cabomba bestrijding doet de Belp (Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen) al jaren. In de Nieuws Ster trok het artikel “Knijperbak beste oplossing tegen Cabomba” onze aandacht. Het uitroeien van de aquariumplant is bijna onmogelijk maar de knijperbak van John van der Klooster, die de knijperbak…