BELP

Pilotproject gestart

Pilotproject gestart

De kou trotserend is Jaap van Waveren de plas opgegaan, hij heeft bijgaande foto’s genomen

Inmiddels zijn de
voorbereidende (bodem)onderzoeken afgerond en start in
januari de eerste fase van het project met het herstel van een
legakker langs de Muyeveldse Wetering. Daarbij wordt aan
weerszijden van de akker een vier meter brede rietoever met
veenslib afkomstig uit de 1e plas aangelegd. De aanleg van deze
rietoevers is naar verwachting in april 2017 afgerond.
De eerste werkzaamheden richten zich op de aanvoer, het op
maat maken en laten afzinken van de wilgen rasters. Deze zijn
van uitsluitend natuurlijk materiaal gemaakt. Vervolgens
wordt, om vertroebeling van het water tegen te gaan in de
1e plas een slibscherm geplaatst waarbinnen gebaggerd zal
worden. Het opgebaggerde veenslib wordt in grote bakken
(beunbakken met een ophangsysteem) gedeponeerd. Het vocht
kan in deze bakken uit het veenslib lopen. De beunbak met het
uitlekte en ingedikte slib wordt met een duwboot naar de
legakker langs de Muyeveldse Wetering gebracht. Omdat er
wordt gewerkt in een natuurgebied, hanteert de aannemer een
zorgvuldige werkwijze. Zo worden er bijvoorbeeld boten met
beperkte diepgang en machines met beperkt gewicht gebruikt.
In het najaar 2017 start de uitvoering van de tweede fase van
het proefproject. Daarbij wordt een legakker in de Zuidelijke
Kievitsbuurt herstelt met veenslib uit de 5 de plas.