BELP

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Natuurvriendelijke oevers voor eilanden Loosdrechtse Plassen

16 april 2015

Gaat u de komende weken het water op in de Loosdrechtse Plassen, dan kunt u op een aantal plaatsen beschoeiingen tegenkomen. Rond de eilanden Hoek, Robinson Crusoë, Marcus Pos, Geitekaai en de Meent zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit is in het belang van de waterkwaliteit en de leefomstandigheden voor vogels, vissen en andere dieren.

Rondom de vijf eilanden zijn op circa 15 meter van de kant palenrijen in het water geplaatst. Deze beschermen de oevers tegen afslag door de golven. Daarachter kunnen water- en oeverplanten tot ontwikkeling komen. De werkzaamheden zijn in de wintermaanden uitgevoerd door Waternet, in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De eilandjes worden vanaf nu beheerd door Plassenschap Loosdrecht e.o.

Waar?

_0001_natuurvriendelijke_oevers_voor_eilanden_loosdrechtse_plassen

Het gaat om de eilanden Hoek, Robinson Crusoë, Marcus Pos, Geitekaai en de Meent.

De locaties van de natuurvriendelijke oevers zijn afgestemd met de watersport en dan vooral met de zeilsport. De palenrijen geven geen hinder bij wedstrijdzeilen. Ze zijn aangelegd rond de delen van het eiland die eerder ook al niet toegankelijk waren voor recreanten. De steigers en de zwemstrandjes zijn gewoon bereikbaar. Het is niet mogelijk om aan de palenrij af te meren, maar ernaast te anker gaan kan wel. Op elk eilandje en op de beschoeiingen worden nog informatieborden geplaatst. Begin mei komen er op de beschoeiingen ook reflecterende waarschuwingsborden volgens nautische veiligheidsafspraken. Daarmee zijn deze ook in het donker of bij hoge waterstanden te zien. Tot die tijd zijn de beschoeiingen soms dus minder zichtbaar.

Zuiver water

De natuurvriendelijke oevers in de Loosdrechtse Plassen zijn aangelegd in het belang van planten en dieren en een betere waterkwaliteit. De Europese Unie heeft het Vechtplassengebied, met daarin de Loosdrechtse Plassen, aangewezen als Natura 2000 gebied. Op dit moment zijn er echter te weinig waterplanten, te weinig verschillende vissoorten en te veel algen. Daarnaast moet de waterkwaliteit van de plassen verbeteren om te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Om de natuurontwikkeling te bevorderen en de waterkwaliteit te verbeteren worden er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Achter de beschoeiingen kunnen water- en oeverplanten groeien. Deze zuiveren het water doordat ze er voedingstoffen aan onttrekken en zuurstof aan afgeven. De planten bieden voedsel aan allerlei dieren en zijn schuil- en paai- of broedplaatsen voor vissen en vogels. In natuurvriendelijke oevers komen ook meer watervlooien voor en die maken het water helder doordat ze algen eten. De ontwikkeling van planten en dieren wordt geregeld geïnventariseerd door Waternet.