BELP

Project veenslib v/d gemeente Wijdemeren

Project veenslib v/d gemeente Wijdemeren

Veenslib uit de Eerste Plas in Loosdrecht naar de Kievitsbuurt in Breukelen voor het herstel van de legakkers.

In de Loosdrechtse Plassen zit veel slib in het water, waardoor zonlicht maar mondjesmaat tot de bodem doordringt. Een deel van het zwevende slib zet zich op de bodem af.
De problemen van het veenslib zijn het grootst in de Eerste Plas. Tegelijkertijd zijn de legakkers in de Kievitsbuurt aan een onderhoudsbeurt toe. Door nu het slib vanaf de Eerste Plas af te voeren naar de Kievitsbuurt voor het herstel van de legakkers, slaan we twee vliegen in één klap.

kaartje loosdrechtse plassen

Handen ineen

Zes overheden en vijf private partijen gaan samen onderzoeken of dit plan uitvoerbaar is. De bedoeling is om het overtollige veenslib (bagger) duurzaam en op een kosteneffectieve wijze af te voeren en te hergebruiken voor het herstel van de legakkers. Ze willen zo snel mogelijk starten met de uitvoering.

Planning

Eerste kwartaal 2015 De projectleider (in dienst van het Plassenschap) onderzoekt de technische mogelijkheden, eventuele alternatieven en kosten en opbrengsten
April/mei 2015 De elf partijen maken een keuze en nemen een beslissing over de verdeling van de kosten
Eind 2015 Start van de werkzaamheden
2018 Afronding van het project

Samenwerkende partijen

De partijen die in dit samenwerkingsverband gezamenlijk optrekken zijn:

 • Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Gemeente Wijdemeren
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Waternet
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht

Verder doen mee:

 • Platform recreatie en toerisme Wijdemeren
 • Watersportverbond
 • HISWA
 • Belangenvereniging Kievitsbuurten
 • BELP (bewonersvereniging Loosdrechtse Plassen)

Meer informatie

Het aanspreekpunt bij Wijdemeren voor dit project is de heer Huizing, telefoon (035) 65 59 445.

(Op dit bericht is de disclaimer van de gemeente Wijdemeren van toepassing.)