BELP

Proefproject Veenslib in Kievitsbuurt en 1ste plas

Proefproject Veenslib in Kievitsbuurt en 1ste plas

Proefproject Veenslib in Kievitsbuurt en 1e Plas

Het Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft op 21 januari jl. Joke Nijburg van adviesbureau Waterschakel opdracht verleend om een projectvoorstel voor te bereiden voor de aanpak van de aanbesteding van een quick win project veenslib in het Loosdrechts Plassengebied.

Gedurende een jaar werkt het Plassenschap Loosdrecht met 5 andere overheden (de provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en het waterschap Amstel, Gooi- en Vecht) en 5 private partijen (platform Recreatie & Toerisme, Watersportverbod, Hiswa en belangenverenigingen Belp en Kievitsbuurt) samen in het zgn. Veenslibteam om te komen tot een quick win proefproject veenslib. Het proefproject houdt in een praktijkverkenning van de mogelijkheden voor oeverbescherming en natuurlijke oeverbegroeiing op enkele legakkers in de Zuidelijke Kievitsbuurt in eigendom van het Plassenschap, met gebruik van schoon veenslib afkomstig uit de eerste Loosdrechste Plas.

Met dit proefproject wordt een klein deel van het knelpunt met veenslib in het Loosdrechtse plassengebied aangepakt. Eveneens wordt een klein deel van de noodzakelijke bescherming van de legakkers aangepakt. Van belang is om middels het proefproject ervaring op te doen met een nieuwe innovatieve aanpak. Uitgaande van een positief resultaat is het proefproject een belangrijke stap voor een meer structurele en grotere aanpak waarbij de kwaliteit van de plassen wordt verbeterd door de verwijdering van het uitgespoeld schoon veenslib waarbij tegelijkertijd een duurzame en stabiele legakkerstructuur wordt gecreƫerd die aansluit op de visie op de legakker gebieden. Doel is winst te behalen op de gebieden van recreatie, natuur-, en waterkwaliteit, cultuurhistorie en beheer.

Joke Nijburg zal als externe projectleider voor eind maart 2015 met een uitgewerkt voorstel komen voor een (innovatief) aanbestedingsproces voor de aanpak van het proefproject veenslib.

De in het veenslibteam samenwerkende publieke en private partijen zorgen voor het scherp stellen van de randvoorwaarden (vanuit de eigen achterban) die daarbij leidend zijn.

Eind maart 2015 zal besluitvorming plaatsvinden over het voorstel en de financiƫle bijdragen van de individuele betrokken partijen aan de uitvoering van het quickwin proefproject veenslib.

Als alles meezit kan de aanbesteding voor de zomer 2015 plaatsvinden waarna eind 2015 met het werk gestart zal worden.