BELP

De Loosdrechtse Plassen slibben en groeien dicht

De Loosdrechtse Plassen slibben en groeien dicht

De patstelling

De Loosdrechtse Plassen zijn een belangrijk woon-, recreatie- en natuurgebied en moeten dit blijven. Door achterstallig onderhoud en een cabomba-plaag dreigen de plassen onbevaarbaar te worden. We staan voor een ogenschijnlijk onoplosbaar probleem omdat Provincie, Gemeente Wijdemeren en belanghebbenden niet op één lijn kunnen komen.

  • De provincie en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht beschikken over gelden voor het onderhoud van de Loosdrechtse Plassen. Zij willen dit geld echter alleen besteden aan het (afgekeurde) verdiepingsplan. Wat betreft het cabomba probleem, horen de Loosdrechtse Plassen opeens niet meer bij het gebied dat door het Hoogheemraadschap wordt beheerd.
  • De Gemeente Wijdemeren wil de Loosdrechtse Plassen weer als recreatiegebied op de kaart zetten, maar beschikt niet over budget voor waterbeheer.
  • De bewoners, eigenaren en recreanten, verenigd in BELP, willen dat de plassen uitgebaggerd worden, de cabomba bestreden wordt en komen met alternatieve plannen. Deze worden door de gemeente gesteund, maar door de Provincie en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht genegeerd. Er is dus geen financiering beschikbaar.

Ziet u een oplossing?????